Äventyret Europa, del 2 – Låt oss städa klart tillsammans med antikommunisten Kjell Albin Abrahamsson

Ur dagens avsnitt: 

"Kjell Albin Abrahamsson hade flera egenskaper som vi akut behöver i dagens europeiska samhälle: civilkurage, bildning, empati och hög moral. Det är när dessa egenskaper inte längre premieras bland politiker, journalister, näringsliv och i förvaltningen som demokratin är i fara. För populismens främsta bränsle är rädsla, avund och misstro. 

Vi kan inte förvänta oss att valmanskåren uteslutande ska bestå av bildade och modiga människor med hög moral. Men vad vi kan förvänta oss är att tillräckligt många av väljarna kommer att protestera om inte samhällets elit, politiker och journalister präglas av just de egenskaperna. 

Att sedan de som fångar upp missnöjet på det hela taget är ännu värre spelar i den blinda frustrationen mindre roll. Det väljarna vill ha sagt är: 'Vi är förbannade. Skärper ni er inte väljer vi nån som rör om i grytan oavsett vad det leder till'. 

Tyvärr är vi där nu. Och röster som Kjell Albin Abrahamssons behövs mer än någonsin. Jag kan bara beklaga att den har tystnat."

 

 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more